TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ANKET AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı olarak, “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi" çalışması kapsamında anket.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek anketin doldurulması sırasında tarafınıza ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami derecede önem vermekteyiz. Sizlere ait her türlü kişisel verinin güvenlik önlemlerini en üst seviyeden alarak hassasiyet göstermekteyiz. Bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER: E-posta adresi, Cinsiyet, Üniversite, Fakülte, Bölüm, Sınıf, Kariyer Planlama Dersi ve YTNK TV ile ilgili anket sorularına vereceğiniz cevaplar, giriş tarih ve saati, anketi bitirme tarih ve saati.

Anket çalışmasında işlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi lütfen paylaşmayınız.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilecek anket çalışmasına katılmanız halinde yukarıda yer alan bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, derse ve platforma ilişkin memnuniyetin ölçülmesi ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlama dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesine yönelik istatistiki çalışma yapmak amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak “anket.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden form doldurmanız sureti ile işlenmektedir.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Tarafınıza ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için danışmanlarımıza ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda talep halinde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve avukatlara aktarılmaktadır.

3. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

KVKK kapsamında “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kpd@cbiko.gov.tr E-posta adresine iletebilirsiniz.