TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Değerli Katılımcı,

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından (Daha sonra CBİKO olarak bahsedilecektir) bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, değişim ve gelişim isteklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi’nin ilki bu yıl uygulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı olarak, İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının yayınlamış olduğu anket çalışmasına katılacak olan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER: TC Kimlik Numarası, çalışılan kurum bilgisi, unvan, bilgi, beceri, yetkinlik ve görevlere ait anket sorularına verilen cevaplar, giriş tarih ve saati, anketi bitirme tarih ve saati ve IP adresi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ VE VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ VE KURUMLAR

https://anket.cbiko.gov.tr/ üzerinden paylaşmış olduğunuz yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, değişim ve gelişim isteklerini belirlemek amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

TC Kimlik numaranız, E-Devlet üzerinden giriş yapmanız sebebi ile kimliğinizin doğrulanması amacı ile E-Devlet sistemi üzerinden aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz herhangi bir 3. kişi/kurum ile paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz sadece herhangi bir uyuşmazlık durumunda hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar ve danışmanlar ile hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği paylaşılmaktadır. Anket sorularına verdiğiniz yanıtlar sonucu elde edilecek veriler yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleşmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

KVKK kapsamında “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ikegitimgelistirme@cbiko.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

E-devlet ile giriş yaparak yukarıda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aday Aydınlatma Metni”ni okuyup onayladığınızı kabul ve taahhüt etmiş olacaksınız.

girisLogo